• Website
Geen resultaten gevonden.

Veel gestelde vragen

Gasomschakeling

Hieronder vindt u meer informatie voor u als gasgebruiker of voor u als erkend technicus.

Veelgestelde vragen voor de gasgebruiker

Neen, omschakelingen zijn ook al in het verleden gebeurd. In 1966 zijn we omgeschakeld van stadsgas naar natuurlijk gas. En sinds 1978 zijn al verschillende regio’s van ons land overgeschakeld op rijk gas. Het gaat om West- en Oost-Vlaanderen, Henegouwen en een groot deel van de provincie Luik. Om die reden verbruikt nu al ongeveer de helft van de Belgische gasgebruikers rijk gas.
Sinds 1966 importeert België gas uit Nederland. Er waren rond Groningen (Slochteren) immers aanzienlijke gasvoorraden beschikbaar, met zogenaamd ‘arm’ gas. Verder ligt Nederland vlak bij ons land en is het economisch stabiel. Kortom, de import vanuit Nederland was voor België de beste keuze. Het gasverbruik nam snel toe in ons land, zowel door particulieren als door de industrie. Daarom begon ons land op het einde van de jaren ’70 bijkomend gas te importeren, onder meer uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. Dit gas heeft een andere samenstelling dan het Nederlandse gas. Men noemt het ‘rijk’ gas omdat eenzelfde volume gas meer energie bevat.
De gasvoorziening in België gebeurt met 2 soorten gas; arm gas of laag calorisch gas en rijk gas of hoog calorisch gas. Het arm gas wordt geïmporteerd vanuit Nederland. Nu ondervinden ze in Nederland problemen in het ontginningsgebied. De Nederlandse overheid reduceert de komende 13 jaar de export van arm gas om tegen 2030 geheel te stoppen. In België starten de netbeheerders in de zomer van 2018 met de omschakeling van het gasnet naar de toevoer van enkel rijk gas om de bevoorrading op lange termijn te garanderen. Want voor ongeveer de helft van de gasverbruikers heeft de reductie van het arm gas een invloed. Voor meer informatie over de planning van omschakeling, gelieve contact op te nemen met uw netbeheerder of surf naar de officiële website gasverandert.be

1. Arm gas = Laag calorisch gas = G25 = L-Gas
Het gas heeft een lage calorische waarde en wordt geleverd onder een gasdruk van 25 mbar. Dit wordt ontgonnen in Nederland (Slochteren/Groningen).

In de Nederlandse gasvelden is de energiewaarde van het gas ongeveer 15 procent lager dan in andere gasvelden. Er is met andere woorden 15 procent meer gas nodig om te koken of te verwarmen.

2. Rijk gas = Hoog calorisch gas = G20 = H-Gas
Het gas heeft een hoge calorische waarde en wordt geleverd onder een gasdruk van 21 mbar. Dit wordt geïmporteerd vanuit o.a. Qatar, Rusland en de Noordzee.

De verdeling van het gasnet voor België ziet er als volgt uit:

Kaart_camaleon

Voor meer informatie of details betreffende de periode en regio van omschakeling, gelieve contact op te nemen met uw netbeheerder of surf naar de officiële website gasverandert.be

Via de officiële website gasverandert.be kunt u uw postcode invoeren om te weten of (een deel van) uw gemeente al dan niet omschakelt naar rijk gas. U krijgt dan meteen ook de link naar de websites van uw gewest en/of uw distributienetbeheerder waarop u meer praktische informatie vindt, en een link naar de lijst van de GI- en GII-technici die in uw gewest erkend zijn voor de verplichte, periodieke controle van verwarmingsketels. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de technische installaties die je van gas voorzien (de leidingen en kleppen tot en met je gasmeter). Hij is verantwoordelijk voor de constructie, het onderhoud en het beheer van de gasdistributienetten. Daarnaast staat hij ook in voor de distributie van gas naar de gebruikers die aangesloten zijn op het netwerk. Zijn verantwoordelijkheid stopt bij je gasmeter. Wie je distributienetbeheerder is, hangt af van waar je woont. Meer informatie over uw netbeheerder vindt u via gas.be Via de officiële website gasverandert.be kunt u uw postcode invoeren om te weten of (een deel van) uw gemeente al dan niet omschakelt naar rijk gas. U krijgt dan meteen ook de link naar de websites van uw gewest en/of uw distributienetbeheerder waarop u meer praktische informatie vindt, en een link naar de lijst van de GI- en GII-technici die in uw gewest erkend zijn voor de verplichte, periodieke controle van verwarmingsketels. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de technische installaties die je van gas voorzien (de leidingen en kleppen tot en met je gasmeter). Hij is verantwoordelijk voor de constructie, het onderhoud en het beheer van de gasdistributienetten. Daarnaast staat hij ook in voor de distributie van gas naar de gebruikers die aangesloten zijn op het netwerk. Zijn verantwoordelijkheid stopt bij je gasmeter. Wie je distributienetbeheerder is, hangt af van waar je woont. Meer informatie over uw netbeheerder vindt u via gas.be
De kalender voor de omschakeling werd opgesteld op basis van het huidig gasverbruik en de bestaande gasinfrastructuur. Daarbij werd rekening gehouden met de bevoorradingszekerheid van alle gasgebruikers en de optimalisatie van de kosten. Dit betekent concreet dat consumenten opgedeeld worden in groepen. Alle gasgebruikers binnen een groep worden telkens tegelijk voorbereid op de omschakeling. Ze schakelen op dezelfde dag over van arm naar rijk gas.
Er zijn enorm veel gasvelden op de wereld waarvan de samenstelling van het gas ongeveer dezelfde is als die van het rijk gas dat we in België nu al verbruiken, en dat we vanaf 2030 allemaal zullen verbruiken. Het is dus makkelijk om gas in te voeren van een andere gasbron. Een nieuwe omschakeling is met andere woorden zeer weinig waarschijnlijk.
Neen. De omschakeling heeft niets te maken met gas in flessen (propaan en butaan), noch met gas voor voertuigen (LPG en CNG). LPG (Liquid Petroleum Gas), propaan- en butaangas zijn gassen op basis van petroleum en zijn geen aardgas of natuurlijk gas. CNG (Compressed Natural Gas) is ook aardgas, en dus hetzelfde gas als datgene dat we verbruiken om te verwarmen of te koken. Voertuigen die rijden op CNG kunnen zowel arm als rijk gas verbruiken en hoeven dus niet te worden aangepast. Ook de individuele huishoudelijke toestellen om CNG-voertuigen te vullen (slow fill) moeten niet worden aangepast. Alleen stations die CNG aanbieden zullen aangepast moeten worden aan rijk gas.
Uw netbeheerder zal u contacteren wanneer de omschakeling zal plaatsvinden voor uw gemeente. Dit gebeurt geruime tijd voor de aanpassing zodat u de nodige actie kan ondernemen ter voorbereiding.
U staat namelijk zelf in voor de goede staat van uw gastoestellen. Wanneer uw netbeheerder u heeft geïnformeerd over de planning van omschakeling, raadt Remeha u aan in eerste instantie contact op te nemen met uw installateur. Het is belangrijk dat u uw gastoestellen laat nakijken voor werking op rijk gas en dit enkel door een erkend technicus GI. Indien blijkt dat een toestel of meerdere niet geschikt zijn voor rijk gas, zal uw installateur de te nemen stappen voor aanpassing of vervanging met u bespreken. Een tijdig onderhoud zal na omschakeling van gassoort het rendement van uw toestellen garanderen. Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website gasverandert.be
Een nazicht en eventuele aanpassing dient te gebeuren tot max. 24 maanden voor de omschakeling.
Laat al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus zodra je gasleverancier en/of je distributienetbeheerder je hebben verwittigd. Je moet dit nazicht laten uitvoeren zodat je zeker bent dat je toestellen ook na de omschakeling veilig en correct zullen werken. Als je het nazicht tijdig aanvraagt, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel. De bevoegde technicus kijkt de compatibiliteit van je gastoestellen met rijk gas na en regelt ze eventueel bij. Het is mogelijk dat je bevoegde technicus een voorlopige afstelling uitvoert. Vraag een bezoekverslag met vermelding van alle toestellen die nagekeken zijn en de gedane aanpassingen. Zo heb je alles op papier staan.
Je toestellen niet laten nakijken kan een risico inhouden na de omschakeling. Je gastoestel zal dan misschien niet meer optimaal functioneren: het kan meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. Een toestel dat slecht functioneert is duurder en slechter voor het milieu, en jouw gezondheid en/of die van je medewerkers kan eronder lijden. Over veiligheid gesproken: denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden. Niet alle toestellen zijn geschikt om met rijk gas te werken, met name toestellen van voor 1978 en bepaalde buitenlandse toestellen. Meer informatie over de compatibiliteit van gasapparaten. Het is dus belangrijk om al je gastoestellen te laten nakijken door een bevoegd technicus. Die kan ook nakijken of aan alle voorwaarden voor een veilige werking voldaan is. Zo kun je op je twee oren slapen. Vraag een bezoekverslag met vermelding van alle toestellen die nagekeken zijn en de gedane aanpassingen. Zo heb je alles op papier staan.

Sinds 1978 zijn consumenten in België verplicht enkel toestellen te gebruiken die – zonder tussenkomst – op beide gassen werken. Dit impliceert dat de huishoudelijke toepassingen in theorie geen aanpassing vereisen. De toestellen van voor deze maatregel dienen hoogstwaarschijnlijk vervangen te worden. Via het gas label kunt u nakijken of uw verwarmingsketel een nazicht en/of aanpassing vereist (zie onder), gelieve nauwlettend op te volgen dat een nazicht dient te gebeuren tot max. 24 maanden voor.

Label Brander Toepassing Nazicht? Aanpassing?
I2E+ Atmosferische brander Niet-condenserende ketel Neen Neen
I2E(S) premixbrander condenserende ketel < 70kW theorie = neen
praktijk = mogelijks*
erkend technicus
(GI - GII)***
I2E(R) jet- en premixbrander Wand- en vloerketel > 70kW ja** erkend technicus
(GI - GII)***
I2N gasadaptatieve gasklep ketel met automatische gas bijregeling neen neen
I2L toestel enkel geschikt voor Nederland toestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld - nieuw Belgisch toestel
I2H toestel enkel geschikt voor Nederland toestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld - nieuw Belgisch toestel
I2EK toestel enkel geschikt voor Nederland toestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld - nieuw Belgisch toestel

* De toestellen met label I2E(S) zijn in de fabriek zo ingesteld dat ze op beide gassoorten correct werken. In praktijk komt echter meermaals voor dat bij installatie de fabrieksinstellingen toch specifiek worden aangepast op het gas aanwezig. Indien u geen zekerheid heeft over een extra aanpassing, gelieve contact op de nemen met uw installateur om uw toestel na te kijken.

** Voor verwarmingstoestellen > 70 kW (label I2E(R)) is een nazicht en een aanpassing steeds nodig daar zij altijd ingeregeld worden op het aanwezige gas.

*** Bij wet niet toegestaan, enkel inzake de gasomschakeling, raadpleeg de gedragscodes op de conversiesite van gas.be.

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast aan de Belgische wetgeving indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

Veel gestelde vragen omtrent de gasomschakeling

 

Ga naar de officiële website gasverandert.be

Het gas label voor uw verwarmingstoestel vindt u terug op het identificatieplaatje. Dit is onder- of bovenaan van uw toestel geplaatst. Indien uw ketel niet beschikt over het identificatieplaatje of wanneer het moeilijk bereikbaar is, kunt u het label ook altijd opzoeken in de technische handleiding (niet de gebruikershandleiding) van uw toestel.

Identificatieplaatje

Laat al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus. Dat is een technicus die de materie voldoende kent. Er zijn drie types bevoegde technici:

 • een technicus die erkend is door je gewest in het kader van de verplichte, periodieke controle van een verwarmingsketel. Dit is een GI- of GII-technicus.
 • Een technicus van de fabrikant van je toestel;
 • Een technicus van de distributeur die werd aangesteld door de fabrikant van je toestel.

Je kunt ook de lijst raadplegen van de GI- en GII-technici die erkend zijn door je gewest voor de periodieke controle van verwarmingsketels, door het ingeven van je postcode op de officiële website gasverandert.be

Voor een nazicht van uw Remeha verwarmingsketel kunt u eenvoudig een partner in uw buurt vinden via de installateurzoeker.

Bent u opzoek naar een algemeen erkend technicus voor uw andere gastoestellen, dan kunt u te raden gaan bij www.gas.be

Indien u geen erkend technicus vindt voor een nazicht te verrichten van uw Remeha verwarmingsketel, kunt u in 2e instantie contact opnemen met uw fabrikant Remeha. Zij voeren dan op uw aanvraag de controle in combinatie met het verplichte periodieke onderhoud uit (zie handleiding). Gelieve in acht te nemen dat Remeha enkel een nazicht verricht op Remeha, Brötje, Chappée en Oertli toestellen. Voor meer informatie betreffende prijzen en praktische zaken van een onderhoud, neem contact op met Remeha Service via service@remeha.be
De kosten die een nazicht (eventueel in combinatie met het verplicht periodiek onderhoud) met zich meebrengen, zijn ten laste van u als eindgebruiker.
De omschakeling naar rijk gas zal niets veranderen aan het bedrag op je factuur. Als je verbruik gelijk blijft, verandert het bedrag niet. Het is wel mogelijk dat de berekening op de factuur er anders uit ziet. Het gasvolume dat je verbruikt, wordt uitgedrukt in kubieke meter (m³). Die hoeveelheid wordt jaarlijks afgelezen van je gasmeter. Je distributienetbeheerder zet het gasvolume dat je verbruikt met een wiskundige formule om in kilowattuur (kWh). Je betaalt dus de hoeveelheid energie, namelijk de hoeveelheid kWh, en niet het volume (het aantal m³). Verschillende types gas geven een andere hoeveelheid energie per m³. Rijk gas geeft meer energie dan arm gas. Daarom verschillen de omzettingsformules van m³ naar kWh voor arm gas en rijk gas. De kost per kWh is echter dezelfde. Alle gasgebruikers betalen zo evenveel voor dezelfde hoeveelheid energie, gelijk welk gas ze verbruiken. Indien je gasverbruik hetzelfde blijft, heeft de omschakeling van arm naar rijk gas daarom geen impact op je factuur.
Het is belangrijk voor uw toestellen dat u een nazicht laat uitvoeren ter voorbereiding van de omschakeling om te garanderen dat uw toestel optimaal blijft werken en geen energie verloren gaat, waardoor uw energiefactuur kan oplopen. Daarbij kan een verkeerd afgesteld toestel het milieu belasten en een risico vormen voor uw gezondheid.
Neen, rijk gas en arm gas produceren dezelfde hoeveelheid CO, op voorwaarde dat je gastoestel correct is afgesteld. Dat is één van de redenen waarom je alle toestellen die op gas werken moet laten nakijken. Denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden.
Als u twijfelt aan de correcte werking of instelling van uw verwarmingstoestel op gas neem dan contact op met een erkend installateur voor een onderhoud.

Voor meer informatie betreffende de omschakeling, kunt u terecht bij uw netbeheerder of surf naar de officiële website gasverandert.be

U kunt eveneens uw vraag stellen door te mailen naar info.eco@economie.fgov.be of telefonisch contact opnemen via het nummer +32 (0)800 120 33. Het contact center van de FOD economie staan u graag bij met beantwoorden van al uw vragen.

Meer informatie over uw netbeheerder vindt u via gas.be

Woont u in Brussel? Meer info omtrent de gasomschakeling voor Brussel is beschikbaar op gasverandert.brussels.be

Veelgestelde vragen voor bevoegde technici

Er zijn drie types bevoegde technici die de toestellen kunnen nakijken in het kader van de omschakeling naar rijk gas:

 1. technici die erkend zijn door het gewest in het kader van de periodieke, verplichte controle van verwarmingsketels. Het gaat over GI- of GII-technici.
 2. technici van de fabrikanten van de toestellen;
 3. technici van de distributeurs die werden aangesteld door de fabrikanten van de toestellen.

Als je klanten hebt in een gemeente die omschakelt naar rijk gas, moeten al hun toestellen nagekeken en indien nodig aangepast worden vóór de conversie. Sommige gastoestellen zijn niet geschikt voor rijk gas.

 1. Toestellen die dateren van na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken.
 2. Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten worden vervangen.
 3. Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen niet altijd aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten aangepast worden aan deze normen of vervangen worden.

Twijfel je aan de geschiktheid van een gastoestel? Neem contact op met gas.be of de fabrikant van het toestel. Neem ook een kijkje op de conversiesite voor bevoegde technici, waar je meer informatie vindt.

Het nazicht moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling van je klant, en nadat je klant hierover een bericht ontvangt van zijn distributienetbeheerder of gasleverancier dat hem op de hoogte brengt van de omschakeling.

Probeer het nazicht te combineren met de volgende verplichte, periodieke controle van zijn verwarmingsketel. Het zou kunnen dat je sommige toestellen moet bijregelen. Het is ook mogelijk dat je een tussentijdse bijregeling moet doen, vóór de definitieve afstelling.

Het nazicht moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling van je klant. Probeer het nazicht te combineren met de volgende verplichte, periodieke controle van zijn verwarmingsketel. Het zou kunnen dat je sommige toestellen moet bijregelen. Het is ook mogelijk dat je een tussentijdse bijstelling moet doen, vóór de definitieve afstelling. Je klant ontvangt tijdig bericht van zijn gasleverancier en/of distributienetbeheerder om hem op de hoogte te brengen van de omschakeling. Informeer je klanten zelf ook over de omschakeling. Je kunt hiervoor de modelbrief gebruiken op de conversiesite voor bevoegde technici. De indicatieve conversiekalender van de distributienetbeheerder van je klant vind je hier ook terug.
Neem zeker een kijkje op de op de conversiesite van gas.be bestemd voor bevoegde technici. Daar vind je onder meer de sectorale gedragscodes, opgesteld in samenwerking met de federatie van de fabrikanten van verwarmingsketels en de federaties van bevoegde technici. Je vindt er daarnaast gedetailleerde informatie over de technische voorschriften, evenals sjablonen voor het bezoekverslag en modelbrieven. op de gas.be organiseert ook informatiesessies voor bevoegde technici.
Je klanten zullen tijdig een bericht ontvangen van hun gasleverancier en/of hun distributienetbeheerder. Informeer je klanten zelf ook over de omschakeling. Op de conversiesite bestemd voor bevoegde technici, vind je een modelbrief die je hiervoor kunt gebruiken.

Als de gastoestellen niet nagekeken worden, kan dat een risico inhouden na de omschakeling. De toestellen zullen dan misschien niet meer optimaal functioneren: ze kunnen meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. Een toestel dat slecht functioneert, is duurder en slechter voor het milieu, en de gezondheid van de gebruikers kan eronder lijden. Informeer je klanten hierover. Herinner hen er ook aan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden. Dat kun je nakijken.

Sommige gastoestellen zijn niet geschikt voor rijk gas.

 1. Toestellen die dateren van na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken.
 2. Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten worden vervangen.
 3. Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen niet altijd aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten aangepast worden aan deze normen of vervangen worden.

Twijfel je aan de geschiktheid van een gastoestel? Neem contact op met gas.be of de fabrikant van het toestel.

Gas.be stelt een technische conversiesite ter beschikking van bevoegde technici.

Sinds 1978 zijn consumenten in België verplicht enkel toestellen te gebruiken die – zonder tussenkomst – op beide gassen werken. Dit impliceert dat de huishoudelijke toepassingen in theorie geen aanpassing vereisen. De toestellen van voor deze maatregel dienen hoogstwaarschijnlijk vervangen te worden. Via het gas label kunt u nakijken of uw verwarmingsketel een nazicht en/of aanpassing vereist (zie onder), gelieve nauwlettend op te volgen dat een nazicht dient te gebeuren tot max. 24 maanden voor.

Label Brander Toepassing Nazicht? Aanpassing?
I2E+ Atmosferische brander Niet-condenserende ketel Neen Neen
I2E(S) premixbrander condenserende ketel < 70kW theorie = neen
praktijk = mogelijks*
erkend technicus
(GI - GII)***
I2E(R) jet- en premixbrander Wand- en vloerketel > 70kW ja** erkend technicus
(GI - GII)***
I2N gasadaptatieve gasklep ketel met automatische gas bijregeling neen neen
I2L toestel enkel geschikt voor Nederland toestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld - nieuw Belgisch toestel
I2H toestel enkel geschikt voor Nederland toestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld - nieuw Belgisch toestel
I2EK toestel enkel geschikt voor Nederland toestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld - nieuw Belgisch toestel

* De toestellen met label I2E(S) zijn in de fabriek zo ingesteld dat ze op beide gassoorten correct werken. In praktijk komt echter meermaals voor dat bij installatie de fabrieksinstellingen toch specifiek worden aangepast op het gas aanwezig. Indien u geen zekerheid heeft over een extra aanpassing, gelieve contact op de nemen met uw installateur om uw toestel na te kijken.

** Voor verwarmingstoestellen > 70 kW (label I2E(R)) is een nazicht en een aanpassing steeds nodig daar zij altijd ingeregeld worden op het aanwezige gas.

*** Bij wet niet toegestaan, enkel inzake de gasomschakeling, raadpleeg de gedragscodes op de conversiesite van gas.be.

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast aan de Belgische wetgeving indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

 

Ga naar de officiële website gasverandert.be

Het gas label voor uw verwarmingstoestel vindt u terug op het identificatieplaatje. Dit is onder- of bovenaan van uw toestel geplaatst. Indien uw ketel niet beschikt over het identificatieplaatje of wanneer het moeilijk bereikbaar is, kunt u het label ook altijd opzoeken in de technische handleiding (niet de gebruikershandleiding) van uw toestel.

Identificatieplaatje

Voor meer informatie betreffende de omschakeling, kunt u terecht bij Gas.be zij zetten een technische conversiesite ter beschikking van bevoegde technici. U kunt eveneens surfen naar de officiële website gasverandert.be