• Website
Geen resultaten gevonden.

Servicevoorwaarden Remeha

Interventies

Voorwaarden
Voor alle interventies ter plaatse is de aanwezigheid van de aanvrager VEREIST. Voor alle opstarten, inclusief propaan, is de aanwezigheid van de installateur VEREIST. Bij onderhouden dient steeds de aanvrager aanwezig te zijn, zodat de nodige attesten en rapporten getekend kunnen worden! Indien niemand aanwezig is om te tekenen en het document in ontvangst te nemen, zal een administratieve kost van 26,75,- euro worden aangerekend. Indien je verkiest niet aanwezig te zijn verklaar je akkoord met de conclusies en uitgevoerde werken van onze technici.

Opstart van een installatie

Voorwaarden
De brander en/of ketel dienen gemonteerd te zijn, elektrisch en hydraulisch aangesloten conform de geldende normen en volgens de regels van de kunst. De energietoevoer (olie of gas) dient aanwezig te zijn. Indien deze punten niet zijn uitgevoerd zal er een verplaatsing aangerekend worden en zal onze technicus de werf verlaten!

Opstart van een warmtepomp

Voorwaarden
In geval van niet naleving van deze aanbevelingen, zal het opstarten niet worden uitgevoerd en houden wij ons het recht voor een vergoeding te factureren van € 250,00. Tenzij de technieker in de mogelijkheid is om het probleem op te lossen. In dat geval kan, met uitdrukkelijk akkoord van de installateur, de technieker het probleem oplossen.

Deze bijkomende werken vallen buiten de forfait voor een opstart en worden in regie uitgevoerd.

Opstart zonnesysteem

Voorwaarden
Zonnesystemen moeten gevuld en elektrisch aangesloten zijn. Indien Remeha Service nv het systeem moet vullen, gelieve minstens 10 dagen op voorhand jouw aanvraag in te dienen. De tijd nodig voor het vullen in regie zal worden gefactureerd.

Ombouw propaan

Voorwaarden
In geval van niet naleving van deze aanbevelingen, zal het opstarten niet worden uitgevoerd en houden wij ons het recht voor een vergoeding te factureren van € 250,00. Tenzij de technieker in de mogelijkheid is om het probleem op te lossen. In dat geval kan, met uitdrukkelijk akkoord van de installateur, de technieker het probleem oplossen.

Deze bijkomende werken vallen buiten de forfait voor een opstart en worden in regie uitgevoerd.

Montage- en technische assistentie/assistance

Voorwaarden
Alle componenten van de ketel dienen in de stookplaats aanwezig te zijn, het materiaal moet volledig uitgepakt zijn. De ketelelementen en nippels moeten vooraf gereinigd zijn met aceton. Het te voorziene aantal bijkomend personeel is effectief aanwezig en beschikt over competenties als monteur in centrale verwarming. De montage gebeurt onder de instructies van onze technicus, de wettelijke verantwoordelijkheid van de montage ligt bij de aanvrager.

In functie van het type ketel, is de assistentie van je monteur(s) vereist : aantal overeen te komen met Remeha Service.