• Website
Geen resultaten gevonden.

Remeha H2 kennisevent in Botanic Sanctuary Antwerp

Een sterk verhaal, dat verdient vertelt te worden op een speciale locatie.

Op 15 september 2022 heeft Remeha ondersteund door het grensoverschrijdende Vlaams-Nederlandse WaterstofNet de evolutie van waterstofgas in de bebouwde omgeving toegelicht. Dat gebeurde in het eerste 5 sterren hotel het “Botanic Sanctuary Antwerp”.

Wij mogen spreken van een zeer geslaagde avond waar wij een 100-tal prominente deelnemers mochten ontvangen van binnen de HVAC-wereld gaande van groothandels, studiebureaus, installatiebedrijven, netbeheerders, politiek, pers en belangrijke verenigingen zoals ATTB en Gas.be. Die allen zeer geboeid hebben geluisterd tijdens de presentaties en waar wij zeer fijne gesprekken mee hebben gevoerd tijdens het netwerkdinner.

Kennisevent: Waterstof voor een duurzame toekomst... 

Waterstof is alvast geen droom meer. De eerste waterstofketel van de hand van Remeha is een feit, de eerste validatie via de eerste pilootprojecten in Nederland verlopen positief, in Bassano (Italië) staat ondertussen een productielijn.   Tijd om de pilootprojecten op te schalen, ook in België!

De “green deal” als leidraad.

Het nieuws wordt al een tijdje niet meer gedomineerd door Corona, Oekraïne staat nu bovenaan in het nieuws met als gevolg de stijgende  energieprijzen die menig gezin achterlaten met hoog oplopende facturen. “fit for 55” draait eigenlijk rond het inperken van de CO2 emissies in 2030 met 55% tegenover 1999. Om dan in 2050 klimaatneutraal en -bestendig te zijn.  Dat programma staat in de huidige omstandigheden wat wankel.

Elektronen en moleculen

Hoe gaat Europa dit aanpakken?  Onderdeel van dit actieplan houdt een diepe elektrificatie in naast het investeren in biomethaan, biogas en waterstofgas.

De struikelblokken

Waterstof gas voor huishoudelijke toepassingen vereist  een opslag onder hoge druk vanwege de lage energiedichtheid per volume.
Vanwege de lage onstekingsenergie en de ontvlambaarheid  dringen veiligheidsmaatregelen zich op
Er is een gigantische capaciteit aan hernieuwbare bronnen, voldoende om de gehele mondiale energievraag op te lossen .  Dan denken we vooral aan zon en wind.  Die is nogal wispelturig en niet continue aanwezig. Hernieuwbare energie zal dus afhankelijk zijn van opslag en transport.

Waterstof als hernieuwbare bron laat zich makkelijk opslaan in flessen, tanks en ondergrondse grotten. Die opslagmogelijkheden blijken een week later wel de oren te openen van de adviseurs verbonden aan de stad Antwerpen. Waterstof is niet enkel een innovatie voor wooneenheden maar speelt ook een belangrijke rol bij mobiliteit . Via electrolysers kan het waterstof vervolgens omgezet worden in “groen waterstofgas”. 

Transport, opslag, electrolysers, waterstof moet op druk gebracht worden om via het waterstofnet verdeeld te worden….  We hebben dan wel een CO2 neutraal eindproduct maar deze “issues” vereisen nog enorme investeringen.

Hoe zal waterstof tot aan mijn woning komen?

Waterstof kan lokaal geproduceerd worden uit eigen PV panelen of windmolens
Centrale productie + transport/distributie via watersstof-pijplijnnetwerk
Een mix tussen beide
Goed op weg

Wist u al dat een deel van het Remeha assortiment een mengeling van 20% aankunnen. Door 20% waterstof toe te voegen realiseer je al een CO2 besparing van 8%.  Die kan je al behalen met de Avanta Ace, Tzerra Ace en Calenta Ace.  In de projectmarkt zijn de Gas 220, 320 en 620 al beschikbaar. En genoeg hernieuwbare energie beschikbaar om de mondiale vraag aan te kunnen!

Wij geloven niet in één oplossing

Remeha is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. We zijn realistisch: in onze ogen zijn er meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. Op die manier kunnen we aan het Klimaatakkoord voldoen en werken aan een duurzame samenleving. Gasvormigen, elektriciteit en warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van CO2-uitstoot in de Benelux.   

Milieuvriendelijk verwarmen mag GEEN exclusiviteit zijn voor rijke, groene yuppies.

Alle huizen laten voldoen aan de Trias Energetica vereist enorme investeringen.  De realiteit is dat het bestaand woningbestand te groot is om zomaar de nodige aanpassingen aan te laten gebeuren. 

Iedereen overzetten op all-electric is utopisch.  Men merkt vandaag al dat warmtepompen een hoge vlucht kent in een gesubsidieerde “commerciële” markt maar dat de residentiële markt voornamelijk de nieuwbouwmarkt betreft.

Waterstofgas heeft het voordeel dat vervangen van afgiftesystemen en bestaande leidingen overbodig zouden zijn.  Installateurs moeten een minium aan opleiding  krijgen. En de H2 ketel?  Die scoort zeer hoop op klimaatprestaties, vervangingskosten zijn minimaal en het is bovendien futureproof.  Zon en wind die nodig zijn voor de productie zijn onuitputtelijk aanwezig. En niet alleen voor de woonfunctie wordt waterstof een troef.  Tegelijk zal met waterstof kunnen inzetten voor mobiliteit.