• Website
Geen resultaten gevonden.

Onderzoek toont aan: hybride warmtepomp bespaart tot 75% op gasverbruik

Het installeren van een hybride cv-installatie zorgt gemiddeld voor een daling van het gasverbruik met 75%. “Dat is toch nog hoger dan we zelf hadden verwacht en berekend”, zegt Rick Bruins, business development manager bij Remeha. “Dit sterkt ons in de overtuiging dat ook de hybride warmtepomp een eindoplossing is. Samen met groen gas kunnen we in de toekomst de woningen met een hybride warmtepomp volledig van fossiel aardgas halen. Het helpt ons ook om in onze adviezen een nog specifiekere business case bij consumenten voor te leggen.”

De sterke prestaties van de hybride warmtepomp blijken uit het 'Demonstratieproject Hybride Warmtepompen in de gebouwde omgeving’. Dit is een uitgebreid praktijkonderzoek dat op 21 juni tijdens het congres ‘Hybride in de warmtetransitie’ in Utrecht werd gepresenteerd. Het onderzoek laat zien dat, na een jaar lang metingen in 120 woningen, het gasgebruik gemiddeld daalde van 1850 m3 naar 450 m3. Het elektriciteitsgebruik nam wel gemiddeld met 2.360 kWh toe. Maar afgezet tegen de gasbesparing resulteert dit in een jaarlijkse besparing op energiekosten van bijna 1.000 euro per huishouden.

Representatief onderzoek
Daarmee blijkt de hybride warmtepomp een eenvoudige en snelle oplossing voor de verduurzaming van de bestaande bouw. Het uitgebreide onderzoek gebeurde op initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In dit demonstratieproject worden hybride installaties in circa 200 woningen, die qua bouwjaar en type strek uiteenlopen, gedurende minimaal één stookseizoen gemonitord. Inmiddels waren de resultaten van 120 woningen met toestellen van diverse merken geanalyseerd, waaronder ook een tientallen Remeha Elga Ace-toestellen. Dit leverde voldoende data op om de eerste conclusies te trekken.

"De resultaten uit het onderzoek zijn niet alleen goed voor Nederland, maar het laat ook zien dat we als Nederlandse marktpartijen een prachtig exportproduct hebben."

Nieuwe productiecapaciteit
Remeha is druk bezig om nieuwe productiecapaciteit voor de hybride Elga Ace in Apeldoorn naar een hoog niveau te brengen. In de productiefaciliteit in Apeldoorn worden in 2023 nog 50.000 Elga Ace warmtepompen geproduceerd, waarna deze in 2024 verder zal worden opgeschaald naar 140.000. De resultaten uit het onderzoek zijn niet alleen goed voor Nederland, maar het laat ook zien dat we als Nederlandse marktpartijen een prachtig exportproduct hebben”, vertelde Arthur van Schayk, algemeen directeur van Remeha tijdens het congres. Zoals we ook de hr-ketel in Nederland hebben uitgevonden en vervolgens wereldwijd hebben verkocht, zo gaan we dat ook met hybride installaties doen.”

Tegelijk waarschuwde Van Schayk dat fabrikanten en installateurs, ondanks de snelheid die we willen maken, zorgvuldig te werk moeten gaan. “Het is een jonge markt. We zien vandaag dat het systeem fantastische resultaten levert. Maar er zitten randvoorwaarden aan het toestel en de installatie. Daar moeten we wel aan voldoen, anders kunnen we in zo’n jonge markt het vertrouwen zo maar op het spel zetten.”


Hybride in de warmtetransitie - onderzoek


Oog voor procesinnovaties
Volgens Van Schayk en Bruins heeft Remeha, maar ook collega-fabrikanten inmiddels flink geïnvesteerd in nieuwe capaciteit en voldoende flexibiliteit. Ook is er oog voor procesinnovaties; fabrikanten willen installateurs helpen om hun processen efficiënter en korter te maken. “Wij weten dat prefab-processen sterk in opkomst zijn, en we zullen er ook alles aan doen om bij die prefab-wens van installateurs te kunnen aansluiten”, zei Van Schayk.

Bruins sloot zich aan bij een uitspraak van Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra: “Het hele proces om te komen tot 1 miljoen hybride systemen in 2030 is ontstaan uit het vertrouwen dat overheid, industrie en installatiesector in elkaar en met elkaar hebben uitgesproken”, zegt Bruins. “De verplichting om in 2026 bij vervanging van de cv-ketel tenminste een hybride systeem te installeren, kon de overheid alleen doen doordat zij zag dat wij en de installatiesector onze belofte waarmaken. Nu zetten we er ook met z’n allen de schouders onder. De productie van toestellen komt echt op gang. De installatiebedrijven krijgen steeds meer vaart in het installatieproces. Dat het onderzoek nu ook aantoont dat de prestaties en besparingen, door de bank genomen, fantastisch zijn, versterkt ons in de overtuiging dat hybride installaties, in de toekomst gevoed met groen gas, onderdeel van de eindoplossing zijn.”